wcag_201 accessibility

WCAG en digitale toegankelijkheid

De WCAG is een set van richtlijnen voor digitaal toegankelijke communicatiekanalen.

De nieuwe ‘WCAG’ wordt eind september van kracht. Deze nieuwe wet verplicht (semi)overheidsinstellingen om digitaal toegankelijke websites te hebben. Websites en andere digitale communicatiemiddelen in onder meer de zorg moeten vóór 2021 voldoen aan internationale toegankelijkheidsnormen: de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), dit komt voort uit Europese wetgeving.

Het volgen van deze richtlijnen zal content voor meer mensen met functiebeperkingen toegankelijker maken, waaronder blindheid en slechtziendheid, doofheid en gehoorverlies, leerproblemen, cognitieve beperkingen, motorische beperkingen, spraakproblemen, overgevoeligheid voor licht en combinaties daarvan. Het volgen van deze richtlijnen maakt webcontent doorgaans ook beter bruikbaar voor gebruikers in het algemeen.

Bovenaan staan vier principes die het fundament voor webtoegankelijkheid leveren: waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust.

12 Richtlijnen vormen de hoofddoelen die auteurs moeten nastreven om content toegankelijker te maken voor gebruikers met verschillende functiebeperkingen.

Op 11 augustus 2020 is door het W3C de conceptversie (working draft) van de Web Content Accessibility Guidelines 2.2 (WCAG 2.2) gepubliceerd.

Hier kun je de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) vinden. Meer over Accessibility kun je vinden op de website https://www.accessibility.nl/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin

WordPress 5.5 is er

WordPress 5.5

WordPress 5.5 “Eckstine” is de laatste grote versie van WordPress, gericht op “snelheid, zoeken en beveiliging”. Deze nieuwe versie bevat 1500+ wijzigingen in de blokeditorinterface, 150+ verbeteringen en functieverzoeken, 300+ bugfixes en meer.

Maar ga niet meteen upgraden. In de wandelgangen hoor ik dat er erg veel problemen zijn, met de gewone editor, met plug-ins en met véél templates. In deze nieuwe WP versie zit een nieuwe javascript en veel plug-ins en templates zijn daar niet op gebouwd en functioneren na de upgrade niet goed meer. Dus maak eerst een stappenplan.

  1. Maak een back-up
  2. Update alle plug-ins én je template
  3. Controleer of alle plug-ins en de template die je gebruikt “compatible” zijn met WordPress 5.5
  4. Zo niet, wacht dan nog een tijdje met de upgrade, WordPress zal zich updaten naar versie 5.4.x als je nog niet upgrade. Vraag ondertussen aan de ontwikkelaar van de plug-in of van de template of hij/zij die wil updaten. Vervang eventueel oude plug-ins door een andere die wel goed zal werken.
  5. Upgrade naar WordPress 5.5 en test je site. Zijn er toch problemen?
  6. Heb je problemen, installeer dan jQuery Migrate Helper plugin op je website. Na activatie zie je meldingen als er problemen zijn met javascript. Maar op de voorkant van je site zullen de foutmeldingen niet getoond worden, dus je bezoekers zullen die niet zien.
  7. Controleer elke dag [meerdere keren] op nieuwe updates voor de plug-ins.
Facebooktwitterredditpinterestlinkedin
WordPress update

WordPress 5.4.2

Update WordPress 5.4.2

Toch maar even deze update vermelden!

WordPress-versie 5.4.2 is nu beschikbaar. Dit is een belangrijke release voor beveiliging en onderhoud. Eerdere versies van WordPress worden beïnvloed door meerdere beveiligingsbugs, en deze zijn opgelost in versie 5.4.2. Als je nog niet hebt geüpdatet naar 5.4, zijn er ook bijgewerkte versies van 5.3 en eerder die de gevonden beveiligingsproblemen oplossen.

Nieuwe update WordPress

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin