wcag_201 accessibility

WCAG en digitale toegankelijkheid

De WCAG is een set van richtlijnen voor digitaal toegankelijke communicatiekanalen.

De nieuwe ‘WCAG’ wordt eind september van kracht. Deze nieuwe wet verplicht (semi)overheidsinstellingen om digitaal toegankelijke websites te hebben. Websites en andere digitale communicatiemiddelen in onder meer de zorg moeten vóór 2021 voldoen aan internationale toegankelijkheidsnormen: de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), dit komt voort uit Europese wetgeving.

Het volgen van deze richtlijnen zal content voor meer mensen met functiebeperkingen toegankelijker maken, waaronder blindheid en slechtziendheid, doofheid en gehoorverlies, leerproblemen, cognitieve beperkingen, motorische beperkingen, spraakproblemen, overgevoeligheid voor licht en combinaties daarvan. Het volgen van deze richtlijnen maakt webcontent doorgaans ook beter bruikbaar voor gebruikers in het algemeen.

Bovenaan staan vier principes die het fundament voor webtoegankelijkheid leveren: waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust.

12 Richtlijnen vormen de hoofddoelen die auteurs moeten nastreven om content toegankelijker te maken voor gebruikers met verschillende functiebeperkingen.

Op 11 augustus 2020 is door het W3C de conceptversie (working draft) van de Web Content Accessibility Guidelines 2.2 (WCAG 2.2) gepubliceerd.

Hier kun je de WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) vinden. Meer over Accessibility kun je vinden op de website https://www.accessibility.nl/

Facebooktwitterredditpinterestlinkedin